ES PROJEKTAI

2022-12-31

UAB „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“ įgyvendino projektą pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“

UAB „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“ baigė vykdyti projektą „Kėdainių laisvosios ekonominės zonos žinomumo didinimas“ (projekto kodas 01.2.1-LVPA-V-830-03-0003).

Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ bendrovei suteikta iki 88 570,00 Eur (aštuoniasdešimt aštuonių tūkstančių penkių šimtų septyniasdešimties eurų) ES parama.

Projekto metu buvo įgyvendintos Kėdainių LEZ teritorijoje sukurtai ir išplėtotai infrastruktūrai pritaikyti ir naudoti tinkamos rinkodaros priemonės, skirtos naujiems investuotojams pritraukti į Kėdainių LEZ. Pagrindinis projekto tikslas – didinti Kėdainių LEZ žinomumą, siekiant pritraukti tiesiogines užsienio investicijas sumanios specializacijos srityse. Šiam tikslui pasiekti buvo numatyti veiksmai, kurių įgyvendinimui buvo naudojamos konkrečios rinkodaros priemonės:

1. Siekiant didinti Kėdainių LEZ žinomumą tikslinėse rinkose bei pritraukti užsienio investuotojus į Kėdainių LEZ, buvo įsigytos darbo tikslinėse užsienio rinkose patirtį turinčių verslo konsultantų paslaugos.

2. Įgyvendintos Kėdainių LEZ veiklos ir privalumus pristatančios informacinės – reklaminės kampanijos priemonės investuotojų pritraukimui per sklaidą verslo ir tikslinių sektorių žiniasklaidoje tikslinėse užsienio rinkose.

3. Siekiant didinti Kėdainių LEZ žinomumą, buvo sukurtas atskiras Kėdainių LEZ interneto tinklalapis www.kedfez.lt, kuriame pristatoma LEZ veikla, infrastruktūra, privalumai ir galimybės. Taip pat buvo įgyvendintos reklamos socialiniuose tinkluose ir Google AdWords paslaugos.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

Žemės sklypai yra pritaikomi prie jūsų poreikių
Žemės sklypai yra pritaikomi prie jūsų poreikių
Žemės sklypai yra pritaikomi prie jūsų poreikių
Žemės sklypai yra pritaikomi prie jūsų poreikių
Šiuo metu veikiančios įmonės Sklypai paruošti nuomai Infrastruktūra Orto nuotrauka