Naujienos

Kėdainių LEZ projektas “Smartparkas LT”

08 gegužės, 2020

UAB „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“ pradėjo įgyvendinti projektą pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“

UAB „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“ pradėjo įgyvendinti projektą „Kėdainių laisvosios ekonominės zonos žinomumo didinimas“ (projekto kodas 01.2.1-LVPA-V-830-03-0003).

Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ bendrovei suteikta iki 88 570,00Eur (aštuoniasdešimt aštuonių tūkstančių penkių šimtų septyniasdešimties eurų) ES parama.

Projekto metu planuojama Kėdainių LEZ teritorijoje sukurtai ir išplėtotai infrastruktūrai, pritaikyti ir naudoti tinkamas rinkodaros priemones, skirtas naujiems investuotojams pritraukti į Kėdainių LEZ. Pagrindinis projekto tikslas – didinti Kėdainių LEZ žinomumą, siekiant pritraukti tiesiogines užsienio investicijas sumanios specializacijos srityse. Šiam tikslui pasiekti yra numatomi tokie veiksmai, kurių įgyvendinimui bus naudojamos konkrečios rinkodaros priemonės:

  1. Teminių renginių (konferencijų tarptautinių parodų metu) organizavimas ir tarptautinių verslo konsultantų konsultacijų įsigijimas. Siekiant pristatyti Kėdainių LEZ veiklą ir privalumus bei pritraukti užsienio investuotojus į LEZ, numatoma tikslinėse užsienio rinkose organizuoti 6 specializuotus (teminius) renginius.
  2. Kėdainių LEZ interneto tinklalapio sukūrimas ir reklamos socialiniuose tinkluose įgyvendinimas. Siekiant didinti Kėdainių LEZ žinomumą, numatyta sukurti atskirą Kėdainių LEZ interneto tinklalapį, kuriame būtų pristatoma LEZ veikla, infrastruktūra, privalumai ir galimybės. Taip pat bus įgyvendintos reklamos socialiniuose tinkluose ir Google AdWords paslaugos.
Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

Žemės sklypai yra pritaikomi prie jūsų poreikių
Žemės sklypai yra pritaikomi prie jūsų poreikių
Žemės sklypai yra pritaikomi prie jūsų poreikių
Žemės sklypai yra pritaikomi prie jūsų poreikių
Šiuo metu veikiančios įmonės Sklypai paruošti nuomai Infrastruktūra Orto nuotrauka