Naujienos

Šiaulių LEZ projektas “SmartParkas LT”

29 balandžio, 2020

UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ pradėjo įgyvendinti antrą projektą pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT

UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ pradėjo įgyvendinti projektą „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos rinkodaros plėtra – II etapas“ (projekto kodas 01.2.1-LVPA-V-830-03-0002).

Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ bendrovei suteikta iki 86 445,00 Eur (aštuoniasdešimt šešių tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt penkių eurų) ES parama.

Projekto metu planuojama Šiaulių LEZ teritorijoje sukurtai ir išplėtotai infrastruktūrai, pritaikyti ir naudoti tinkamas rinkodaros priemones, skirtas investuotojams, vykdantiems MTEP veiklas pritraukti į atsinaujinusį Šiaulių LEZ‘ą. MTEP įmonių veikla itin specifinė, atitinkamai turi būti parenkamos ir rinkodaros priemonės, kurios bus nukreiptos tikslingai – į MTEP verslo sektorių pagal Sumanios specializacijos kryptis.

Pagrindinis projekto tikslas – didinti Šiaulių LEZ žinomumą, siekiant pritraukti tiesiogines užsienio investicijas sumanios specializacijos srityse. Šiam tikslui pasiekti yra numatomi tokie veiksmai, kurių įgyvendinimui bus naudojamos konkrečios rinkodaros priemonės:

  1. Teminių renginių (konferencijų tarptautinių parodų metu) organizavimas ir tarptautinių verslo konsultantų konsultacijų įsigijimas. Siekiant pristatyti Šiaulių LEZ veiklą ir privalumus bei pritraukti užsienio investuotojus į LEZ, numatoma tikslinėse užsienio rinkose organizuoti 6 specializuotus (teminius) renginius.
  2. Vaizdo klipų, pristatančių Šiaulių LEZ, sukūrimas ir reklamos socialiniuose tinkluose įgyvendinimas. Siekiant didinti Šiaulių LEZ žinomumą, numatyta sukurti 2 skirtingus vaizdo klipus, pristatančius Šiaulių LEZ veiklą ir pranašumus. Taip pat bus įgyvendintas reklamos socialiniuose tinkluose paslaugų paketas.
Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt 

Žemės sklypai yra pritaikomi prie jūsų poreikių
Žemės sklypai yra pritaikomi prie jūsų poreikių
Žemės sklypai yra pritaikomi prie jūsų poreikių
Žemės sklypai yra pritaikomi prie jūsų poreikių
Šiuo metu veikiančios įmonės Sklypai paruošti nuomai Infrastruktūra Orto nuotrauka